Reglement - Speel-o-theek Noordwolde

Ga naar de inhoud

SPEEL-O-THEEK NOORDWOLDE
REGLEMENT

Hier vind je het reglement van de speel-o-theek
Reglement 2023:

Het lidmaatschap
Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen lid worden van de speel-o-theek. De tarieven zijn aangepast in 2023 en staan vermeld bij Tarieven op de website van www.speelotheek-noordwolde.nl

De openingstijden:
Locatie: Buurthuus Noordwolde (Bij binnenkomst gelijk rechts)
Belangrijk: De openingstijden zijn m.i.v. woensdag 30 augustus als volgt:
Woensdag: 11.00-12.15
Vrijdag: 14.00-15.30
Tijdens alle schoolvakanties zijn we gesloten.

Het uitleentermijn:
De uitleenperiode is 3 of 4 weken. De schoolvakanties tellen niet mee. Het speelgoed kan ook in de vakanties gebruikt worden. Eerder ruilen is mogelijk, verlengen kan weer voor 3 of 4 weken, tenzij het aangevraagd is. Mocht u het speelgoed niet op de afgesproken datum terug kunnen brengen, dan kunt u telefonisch verlengen (Lida Andriol 06-28143472)

Te laat inleveren:
We gaan ervan uit dat bovenstaande regels duidelijk zijn en nageleefd worden. Wanneer dit door omstandigheden niet lukt, zoeken we in goed overleg naar een oplossing.

Wat mag u lenen:
Ieder kind mag per keer 3 stuks speelgoed, spelletjes of puzzel lenen. In de vakantieperiode kunt u in overleg meer speelgoed lenen. Natuurlijk zijn gastouders, begeleiders van de kinderopvang, scholen en grootouders ook van harte welkom. Gastouders en Kinderopvang kunnen in overleg ook meer items lenen.
Compleet mee en compleet terug
Alles wordt nagekeken en geteld voor u het meekrijgt. Dat geldt ook bij het inleveren. Bij speelgoed dat uit meerdere onderdelen bestaat zit altijd een kaartje waarop de omschrijving staat.

Als er iets stuk gaat
Als er per ongeluk iets stuk gaat, dan is dat voor rekening van de speel-o-theek.

Schoon inleveren
Wij doen ons best om het speelgoed schoon te houden en van u verwachten we dan ook dat het schoon ingeleverd wordt.

Zandbak/ buitenspelen
Veel speelgoed is wel geschikt om buiten mee te spelen, maar niet om buiten te blijven staan. Voor de zandbak is een grote collectie zandbakauto ‘s aanwezig. Het andere speelgoed is niet geschikt voor de zandbak.

Wensen
Heeft u vragen, suggesties/ wensen voor het aanschafbeleid, openingstijden o.i.d. dan kunt u dit bespreken met de vrijwilligers of een mail sturen naar:
speelotheek.noordwolde@gmail.com
Op onze website vindt u alle informatie: www.speelotheek-noordwolde.nl

Vrijwilligers
De speel-o-theek Noordwolde draait volledig met vrijwilligers. We werken nauw samen met de vrijwillige vacaturebank van de gemeente Weststellingwerf.

De kleine lettertjes:
Door lid te worden van de speel-o-theek Noordwolde e.o. gaat u akkoord met de door het bestuur opgestelde uitleenregels. Hierbij gaat u akkoord met het feit dat de speel-o-theek niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor ongevallen of letsel die voortkomen uit het spelen met het uitgeleende speelgoed.

Wij wensen u veel speelplezier!

Namens het bestuur van de speel-o-theek Noordwolde e.o.
Lida Andriol (voorzitter) (06-28143472)
Anouk Derks (secretaresse)
Karin Aland (algemeen lid)
Petra Glimmerveen (vrijwilligers)
Jasper Glimmerveen (penningmeester)
Opgemaakt: juli 2023

Terug naar de inhoud