Reglement - Speel-o-theek Noordwolde

Ga naar de inhoud

SPEEL-O-THEEK NOORDWOLDE
REGLEMENT

Hier vind je het reglement van de speel-o-theek
Het lidmaatschap
Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen lid worden van de speel-o-theek. De tarieven staan vermeld op de tariefkaart op de website www.speelotheek-noordwolde.nl
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om incidenteel speelgoed te lenen voor opa’s en oma’s, peuterspeelzalen, gastgezinnen etc. De tarieven daarvoor worden in overleg vastgesteld.

De openingstijden
De openingstijden van de Speelotheek zijn: zie de website.
Na telefonisch verzoek kan er ook op woensdagavond speelgoed geruild worden. In de schoolvakanties zijn wij gesloten.

De uitleentermijn
Het speelgoed wordt voor drie weken uitgeleend. Schoolvakanties tellen niet mee: het speelgoed kan ook in de vakanties gebruikt worden. Eerder ruilen mag, verlengen kan voor weer drie weken kan alleen als het speelgoed niet aangevraagd is.
Mocht u speelgoed niet op de afgesproken datum terug kunnen brengen, dan kunt u telefonisch verlengen voor 1 week bij Lia de Vries telefoon 0561 433088.

Te laat terugbrengen
Brengt u speelgoed na de afgesproken datum terug, zonder telefonische verlenging, dan is een boete verschuldigd van  € 0,50 per speelgoed per week.
Moet het speelgoed na zes weken bij u thuis opgehaald worden dan is € 10,00 + de boete verschuldigd en het lidmaatschap beëindigd.

Wat mag u lenen
Ieder kind mag 2 stuks speelgoed lenen per keer. Daarnaast mag een spel of  puzzel extra geleend worden. In de vakantieperiode kunt u in overleg meer speelgoed lenen.

Compleet mee én compleet terug
Al het speelgoed wordt nagekeken en geteld voor u het meekrijgt. Ook bij het inleveren wordt er weer geteld. Bij speelgoed dat uit meerdere delen bestaat krijgt u altijd een kaartje mee waarop de omschrijving staat. Voor de uitleen is het prettig als u het speelgoed weer compleet inlevert. Een ander kan het dan weer lenen.

Als er een stukje kwijt is
Als u een onderdeel van het speelgoed mist ( b.v. poppetje, puzzelstukje, bouwsteen, helm) is er een boete van € 2,00  verschuldigd. Brengt u het onderdeel weer terug, dan volgt vanzelfsprekend terugbetaling.

Als er iets stuk gaat
Het kan gebeuren, dat speelgoed stuk gaat bij het spelen, dat is het risico van de uitleen die we doen. Er kan een vergoeding gevraagd worden als het relatief nieuw of duur speelgoed is. Deze wordt in het bestuur vastgesteld en daarover krijgt u dan bericht. Uiteraard vragen we wel van alle leden, om zorgvuldig met het speelgoed om te gaan.

Schoon!
Wij lenen graag schoon speelgoed uit. Daarom maken vrijwilligers al het speelgoed eens per jaar grondig schoon. Van u verwachten wij, dat het speelgoed huishoudelijk schoon wordt ingeleverd. Dit is extra van belang bij baby speelgoed en keukentjes/ serviesjes/ kaptafels. Ook speelgoed waarmee intensief gespeeld is of dat buiten gebruikt is verdient een vochtige doek voor het inleveren.

Zandbak / buitenspelen
Veel speelgoed  is wel geschikt om buiten mee te spelen ( fietsjes, poppenwagens, karren) maar niet om buiten te blijven staan; dan verliest het snel zijn waarde en kleur. Voor de zandbak is een grote collectie zandbakauto’s aanwezig. Ander speelgoed daar niet in gebruiken. Aquaplay is beslist niet geschikt voor de zandbak.

Wensen
Heeft u vragen over speelgoed, suggesties / wensen voor het aanschafbeleid, openingstijden o.i.d. Praat erover met de vrijwilligers, wij zullen proberen aan uw wensen tegemoet te komen.

Vrijwilligers
De S.O.T. zoekt steeds vrijwilligers die ons willen helpen met openingstijden ( minimaal 1 uur per maand). Daarnaast vragen wij u om te helpen met de schoonmaak  en andere klussen.  Bv website onderhouden , reparatie speelgoed.

Website
Op onze website vindt u alle informatie over de speelotheek Noordwolde!
 

De kleine lettertjes
Door lid te worden van de speel-o-theek Noordwolde e.o. gaat u akkoord met de door het bestuur opgestelde uitleenregels. Ook gaat u akkoord met het feit, dat de S.O.T. niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor ongevallen of letsel, die voortkomen uit het spelen met door de S.O.T. uitgeleend speelgoed. Wij hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt.

Wij wensen u veel speelplezier!

Het bestuur van de S.O.T.

Voor nadere inlichtingen:
 
Ann Fritzsche    0561 433271 of 06 30 868 093
 
Lia de Vries       0561 433088

Terug naar de inhoud